P-205 Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes con cáncer de próstata localizado: Vigilancia Activa versus Radioterapia (externa o intersticial)
Suárez-Novo, J.F. (a); Bonet, X. (a); Fumadó, Ll (b); Castells, M. (a); Vila, H. (a); Etcheverry, B. (a); Pont, A. (b); Sureda, A. (b); Abascal, J.M (b); Cecchini, Ll. (b); Vigués, F. (a)
(a) Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona (b) Hospital del Mar - IMIM, Barcelona